ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Загальні положення

 1. Нижче наводяться Загальні умови заключення угод, що регулюють правові відносини між нашою компанією та клієнтами.
 2. Беручи нашу комерційну пропозицію, клієнт погоджується з цими Умовами, навіть якщо вони частково або повністю суперечать Умовам укладення угод, прийнятим в його компанії.
 3. Інші угоди, зміни та домовленості набирають сили тільки після підписання нашою стороною.

Комерційні пропозиції, ціни і постачання

 1. Наші комерційні пропозиції зобов'язань не накладають.
 2. Ціни вказані на умовах франко-склад, ПДВ нараховується додатково. Витрати на упаковку, транспортування і страхування оплачуються Покупцем.
 3. Якщо ми в силу форс-мажорних і невідворотних обставин, наприклад, несприятливих погодних умов, нестачі робочої сили, заворушень, страйків, локаутів, дефіциту енергії, відсутності транспорту, мобілізації, військових дій, інших подібних, що мають серйозні наслідки порушень виробничого процесу не в стані дотримати обов'язкові до виконання терміни, Клієнт може надати нам співрозмірний додатковий термін виконання зобов'язань мінімум 4 тижні, після закінчення якого він, спрямувавши рекомендованим листом відповідну декларацію, має право відмовитися від договору, якщо внаслідок затримок поставок зацікавленість в постачанні товару втрачається.
 4. Клієнт має право висунути вимоги про відшкодування збитків у зв'язку з затримкою або невиконанням зобов'язань тільки за умови пред'явлення доказів грубої недбалості з нашого боку.
 5. Транспортні ризики при поставках на будь-яких умовах, в тому числі CIF і FOB, а також при самовивозі переходять на Клієнта в момент виходу товару з території заводу-постачальника або складу, або за фактом перевантаження на транспортний засіб, в тому числі і наш транспорт , так само як і за фактом передачі експедитору або перевізнику на території заводу або складу.

Умови оплати

 1. Наші рахунки підлягають негайній оплаті після отримання товару - без відрахувань, готівкою або банківським переказом, якщо в індивідуальному порядку не укладені письмові угоди, що містять інші умови.
 2. В першу чергу рахунки виставляються по заборгованості без забезпечення, далі на самі тривалі заборгованості, а в останню чергу на витрати і відсотки.
 3. Ми не зобов'язані приймати до оплати чеки і векселі. Якщо ми все ж приймаємо їх до оплати, то тільки за умови надходження точної суми з урахуванням витрат, пов'язаних з інкасо і дисконтуванням. Передача і пролонгація погашенням суми покупки не вважаються. Ми не несемо відповідальності за несвоєчасне надання документів, що складаються під час оплати.
 4. Клієнт має право зараховувати в рахунок оплати тільки незаперечні і встановлені в законному порядку заборгованості. Правом відмовитися від виконання зобов'язань можна скористатися тільки в тому випадку, якщо воно засноване на тому ж самому договорі поставки.
 5. У разі прострочення платежу ми, без винятку інших претензій, маємо право на нарахування пені за прострочення платежу за тими ставками, за якими ми самі виплачуємо взяті кредити, але мінімум на 4% вище банківської ставки банку Deutsche Bank.

Застереження про збереження права власності

 1. Поставлені нами товари залишаються нашою власністю до моменту виплати всієї, в тому числі і виникаючої з майбутніх ділових відносин з Клієнтом, заборгованості. Застереження про збереження права власності діє в тому числі і тоді, коли в поточний рахунок включаються окремі заборгованості, виводиться і приймається сальдо.  
 2. Умовно проданий товар Клієнт може перепродати третій стороні в ході звичайної торгівлі угоди, але передача такого товару в заставу також не допускається. При укладанні договору про перепродаж Клієнт поступається в нашу користь дебіторську заборгованість, яка виникає при перепродажі, а ми цю поступку приймаємо.
 3. Клієнт зобов'язаний негайно і в письмовій формі повідомити нас про доступ третьої особи до умовно проданого товару або переуступки заборгованості, щоб ми могли здійснити втручання.
 4. Якщо Клієнт затримує оплату, ми маємо право вимагати повернення нашого умовно проданого товару. Повернення товару не означає розірвання договору за винятком випадків, коли відмова оформляється нами в письмовому вигляді.

Гарантія

Ми приймаємо на себе дійсні щодо Клієнта гарантійні зобов'язання на поставлені нами прилади і компоненти, за винятком швидко зношуючихся деталей і витратних матеріалів, а також опису системи і програмного забезпечення, на період 12 місяців з моменту виставлення рахунку, гарантуючи відповідну технічному рівню моделей відсутність дефектів , відповідно до нижченаведених положень: 

 1. Клієнт повинен ретельно і повністю перевірити всі товари відразу по факту їх отримання. Рекламації по виявленим під час перевірки дефектів або некомплектність направляються в письмовому вигляді протягом семи днів після отримання товару. Якщо рекламації протягом цього періоду не надходять, товар вважається прийнятим. За дефектів, які могли б бути виявлені перед монтажем або використанням, гарантійні вимоги після монтажу і використання не приймаються.
 2. Ми гарантуємо наявність заявлених характеристик товару і відсутність в них матеріальних і виробничих дефектів відповідно до рівня техніки. Гарантійні зобов'язання не виникають при незначних відхиленнях кольору, розмірів, інших якісних і функціональних показників товару. 
 3. Гарантійне зобов'язання настає, якщо дефект виник навіть при належній експлуатації продукту кваліфікованим персоналом під нормальним навантаженням і з дотриманням відповідних інструкцій, при належному технічному обслуговуванні і догляді, і цей дефект не пов'язаний з природним зносом або корозією окремих компонентів, некваліфікованим ремонтом і несанкціонованим внесенням конструктивних змін. Дефект також не повинен бути пов'язаний з ушкодженнями в результаті зовнішніх і механічних впливів, контролювати які ми не в змозі, наприклад, при впливі зовнішніх факторів, зокрема, вологості, аномальних температур, електричних ударів і т.д.
 4. Клієнту дозволяється повернути дефектний товар тільки після отримання нашого попередньої і прямо вираженої згоди (із зазначенням, в тому числі і номера для товару, що повертається). Дефектний товар повинен бути відправлений в упаковці виробника, а при її відсутності - в аналогічній, що забезпечує такий же надійний захист при транспортуванні. Товар відправляється на нашу адресу за рахунок Клієнта. До відправляємої посилки повинні бути додані документи і опис дефекту що виник, на підставі яких підтверджується факт покупки і право висувати гарантійні вимоги (зокрема, рахунки і товарні накладні).
 5. Якщо претензії обґрунтовані, а рекламації заявлені згідно з установленим порядком, ми зобов'язуємося, в розумні терміни і на наш власний розсуд, або усунути дефекти, або замінити дефектний товар або його дефектну деталь. У будь-якому випадку транспортні ризики під час перевезення товару туди і назад несе Клієнт. Якщо рекламація виправдана, витрати на матеріали і роботу оплачуються нашою стороною. Ми також оплачуємо зворотнє транспортування товару на адресу Клієнта, якщо дефектний товар був присланий нам з безкоштовною для нас доставкою.
 6. Подальші претензії Клієнта, зокрема, вимоги компенсації пов'язаних з дефектом непрямих збитків, якщо такі не пов'язані з відсутністю в товарі заявлених характеристик, виключаються, якщо мова не йде про умисел або грубу недбалість з нашого боку. 

Відповідальність

 1. Консультування Клієнтів, зокрема з питань застосування товарів, здійснюється без надання гарантій. Ми несемо відповідальність за придатність товару до застосування на конкретному обладнанні, тільки якщо дали письмові гарантії на конкретний товар.
 1. Претензії по відшкодуванню збитків, на якій би підставі вони не виникали, в тому числі і з неправомірних дій, виключаються, якщо мова не йде про умисел або грубу недбалість з нашого боку, чи відсутності в товарі заявлених характеристик. Те ж саме стосується претензій щодо відшкодування непрямих збитків, наприклад, при втраті даних або втраті прибутку. 

Місце виконання, підсудність і кінцеві положення

 1. Місцем здійснення поставок і надання послуг, в тому числі і без фрахту, є Менхенгладбах. Те ж саме стосується зобов'язань клієнта щодо здійснення оплати.
 2. Місцем підсудності або розгляду спорів з повноправними комерсантами в зв'язку з угодами по поставку та іншими послугами / роботами є Менхенгладбах. 
 3. Застосовуваним правом являється законодавство ФРН. Воно застосовується навіть в тих випадках, якщо Клієнт зареєстрований і має юридичну адресу за кордоном, або якщо поставка здійснюється за кордон.
 4. Зміни та доповнення до цих Умов дійсні тільки в тому випадку, якщо оформлені в письмовому вигляді.
 5. Якщо деякі положення цих Умов стають недійсними, то на чинність решти їх положень це не впливає. В цьому випадку ми і Клієнт повинні замінити положення, що втратили силу іншими, допустимими законодавством і максимально близькими за змістом і метою в правовому і економічному сенсі щодо недійсних. 

Менхенгладбах, серпень 2007

hi this is over contact us
item is select